NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRĂRILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL SOLAR GLOBAL VISION SRL (Solar Travel&Events),

persoană juridică română, cu sediul în bd. Republicii 321, Ploiesti, Prahova, punct de lucru: bd. Alexandru Serbanescu, nr 87, Phoenicia Grand Hotel – parter, sector 2, Bucureşti, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J29/1412/2010, avand CUI RO27702317, ca operator de date cu caracter personal, este preocupat în mod constant de asigurarea unei protecții ridicate a persoanelor cu privire la prelucrările de date cu caracter personal pe care le efectuează, și implicit cu respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Categoriile de date și scopul utilizării datelor cu caracter personal Solar Travel & Events prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate/manuale pentru următoarele scopuri: 

  1. Procesarea si confirmarea rezervarilor de bilete de avion, cazare, masa, rent-a car, asigurări de calatorie, pachete de servicii de călătorie şi servicii de călătorie asociate etc., receptionate in baza comenzilor efectuate de dumneavoastra;
  2. Emiterea oricăror documente financiar-contabile. Solar Travel & Events nu va colecta, utiliza, prelucra și furniza datele personale oferite de dumneavoastră în scopuri precum reclamă, marketing și publicitate, statistică, organizarea de cursuri, seminarii, alte evenimente (inclusiv delegații, conferințe și târguri), fara acceptul dumneavoastra exprimat in mod explicit si neechivoc.

În raport cu scopurile de mai societatea noastră prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal :

NUME, PRENUME, CNP, ADRESĂ DOMICILIU, SERIE SI NUMAR CARTE DE IDENTITATE/ PASAPORT SAU COPII ALE ACESTORA, ADRESA EMAIL, NUMĂR DE TELEFON.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator/împuternicit al operatorului și sunt comunicate numai următorilor destinatari: operatorului, persoanei vizate/reprezentanților legali ai acesteia, autoritatea judecătorească, organe de urmărire penală si alte instituţii abilitate de lege să solicite informaţii.
    O parte din aceste date pot fi comunicate către partenerii contractuali implicati in prestarea concreta a serviciilor turistice dupa ce in prealabil ne-am luat toate masurile necesare pentru a ne asigura ca acestia respecta Regulamentul(UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu character personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE. (Regulamentul general privind protectia datelor).
    Drepturile persoanelor a căror date personale sunt colectate și/sau prelucrate Conform Regulamentului (UE) 2016/679, beneficiaţi de dreptul de acces, la rectificare, la ștergerea datelor, la restricționarea prelucării, la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și de dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată.
    Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată transmisă prin utilizarea serviiclor poștale la adresa: Al. Serbanescu, 87, Birou A-E, Phoenicia Grand Hotel, Bucuresti, prin utilizarea serviciilor de poștă electronică la adresa: office@solarevents.ro, prin fax la numărul: 021.233.98.61 sau telefon: 021.233.98.61
    Totodată, aveţi posibilitatea de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1. În același timp, fără a aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Regulamentul 2016/679 care le au fost încălcate. Informații suplimentare referitoare la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal puteți obține consultând pagina noastră de internet www.solarevents.ro, secțiunea: Protectia datelor cu caracter personal.

Agenție specializată în furnizarea de servicii excepționale aferente călătoriilor de afaceri.

UTILE:

ADRESA:

Bd. Alexandru Serbanescu 87, Birou A-E, Phoenicia Grand Hotel, Bucuresti

EMAIL:

office@solarevents.ro

TELEFON:

0212339861